Budownictwo ziemne

ZII jest firmą która od 20 lat zajmuje sie szeroko pojętymi robotami ziemnymi, które są nieodzowne na każdej budowie czy podczas realizacji najmniejszego projektu. Roboty ziemne wiążą się z koniecznością przygotowania terenu pod fundamenty oraz z wykopami niezbędnymi do instalacji wodnych, gazowych czy grzewczych. Celem robót ziemnych jest przygotowanie podłoża pod posadownienie budynku lub budowli naziemnej jaki podziemnej., albo też – zmiana ukształtowania powierzchni terenu.

Roboty ziemne obejmują: odspojenie od calizny, wydobycie odspojonego materiału zwanego urobkiem, transport urobku, układanie i zagęszczanie masy ziemnej. Działamy na każdym etapie tych zadań, a nasze przedsięwzięcia obejmują wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, budowę nasypów, wymianę gruntów, makroniwelacje terenu, wyburzenia, rozbiórki, kruszenie materiałów, rekultywacje terenu.

W naszej ofercie znajdują się również: montaż pali wierconych, mikropali oraz pali przemieszczeniowych, rekultywacja gruntu, budowa studni, wznoszenie ścian szczelinowych, ścian szczelnych, odwadnianie, kotwienie, wiercenie odkrywkowe, osłanianie skał, wykonywanie iniekcji niskociśnieniowych, gwoździowanie gruntu.

projekt i wykonanie Interactive Technology