Otwarcie dróg w Chełmku

Otwarcie dróg w ChełmkuW dniu 9 listopada 2012r. mało miejsce zakończenie kilku inwestycji drogowych na terenie gminy Chełmek. W ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Gminy Chełmek – ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. B.Chrobrego” - etap I, Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus, Starosta Oświęcimski Pan Józef Krawczyk, Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Skrzypiński oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy Pan Franciszek Fryc, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia ulicy Chrobrego.

W dniu 9 listopada 2012r. mało miejsce zakończenie kilku inwestycji drogowych na terenie gminy Chełmek. W ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Gminy Chełmek – ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. B.Chrobrego” - etap I, Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus, Starosta Oświęcimski Pan Józef Krawczyk, Członek Zarządu Powiatu – Pan Andrzej Skrzypiński oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy Pan Franciszek Fryc, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia ulicy Chrobrego.

Przedsięwzięcie to było współfinansowane przez gminę Chełmek. Wysokość dofinansowania to 1 155 000 złotych. Prace obejmowały m.in.: wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników oraz regulację urządzeń położonych w pasie drogowym.

Kolejnym przedsięwzięciem było zakończenie remontu muru oporowego na ulicy Zygmunta Starego. Zadanie to było współfinansowane przez naszą gminę, a wysokość wkładu finansowego wyniosła 91 000 złotych.

Dzień 9 listopada był również dniem zakończenia robót przy realizacji inwestycji gminy Chełmek pn. "Budowa odwodnienia w rejonie ul. Sadowej i ul. Polnej w Chełmku". Na ten cel nasza gmina otrzymała dotację z powiatu oświęcimskiego w wysokości 50 000 zł, która aktualnie jest rozliczana. Całkowity koszt zadania wyniósł 143 123,08 zł.

Otwarcie drogi     Otwarcie drogi

projekt i wykonanie Interactive Technology