USŁUGI SPRZĘTOWE

  • Transport niskopodwoziowy:
  • Sprzęt do układania masy bitumicznej: Rozściełacze o szer. stołu od 1 m do 10 m; Walce stalowe o wadze od 2 do 18 ton; Skrapiarki
  • Sprzęt do układania podbudów mineralnych: Rozściełacze do kruszyw o szer. stołu od 2,5 do 9 m; Walce ogumione 12,5 ton; Walce stalowo-ogumione gładkie 14 do 16 ton;
  • Sprzęt do robót ziemnych: Walce stalowo-ogumione okołkowane 17 ton; Ładowarki Koparko-ładowarki wraz z osprzętem: młoty, świdry; Koparki gąsienicowe wraz z osprzętem: młoty wyburzeniowe; Koparki kołowe wraz z łyżkami do skarpowania; Równiarki ze sterowaniem automatycznym; Spycharki
  • Sprzęt do wykonywania pali wierconych: Palownice przystosowane do wiercenia pali o średnicach od 400 do 1200 mm;
  • Sprzęt do frezowania nawierzchni: Frezarki o szer. roboczej 1,0 m;
projekt i wykonanie Interactive Technology